Dwie organizacje jeden głos – przywróćmy amortyzację mieszkań

12 września 2022
0 Komentarzy

Polski Związek Firm Deweloperskich i Stowarzyszenie Mieszkanicznik wystąpiły do Ministerstwa Finansów ze wspólnym apelem o przywrócenie amortyzacji podatkowej lokali i budynków mieszkalnych.

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu doszło do wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych zarówno na gruncie PIT jak i CIT.  Wydatki poniesione na nabycie takich nieruchomości mieszkalnych obecnie stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia (podobnie jak w przypadku nieruchomości gruntowych). 

Najważniejsze argumenty, które przemawiają za przywróceniem amortyzacji podatkowej to zachęcenie inwestorów indywidualnych do wykazywania swoich przychodów z tytułu najmu, co zmniejsza ryzyko powiększania się szarej strefy, zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem oferowanych zarówno w ramach najmu od osoby indywidualnej, jak i w ramach najmu instytucjonalnego oraz wsparcie postępującej profesjonalizacji rynku najmu.

Odnosząc się do rynku najmu indywidualnego, to według szacunków Stowarzyszenia Mieszkanicznik z 2021 r. w Polsce około 1 mln osób uzyskuje przychody z wynajmu mieszkania – podsumowuje Jacek Kusiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

Dodatkowo likwidacja amortyzacji oraz rozliczanie najmu prywatnego według skali podatkowej wpływa negatywnie na dostępność mieszkań na wynajem.

Warto jednak zaznaczyć, że brak amortyzacji podatkowej ma wpływ nie tylko na inwestorów indywidualnych, którzy w ramach działalności gospodarczej inwestują wypracowane środki w lokale mieszkalne, ale także na rentowność projektów typu PRS (Private Rental Sector) – czyli najmu instytucjonalnego – mówi Sebastian Juszczak, ekspert PZFD.

Sektor wynajmu instytucjonalnego rozwija się dynamicznie i jest odpowiedzią na trend wśród młodych ludzi, którzy często wolą poczekać ze związaniem się kredytem hipotecznym czy też nie są pewni miejsca swojego zatrudnienia. Znaczną część najemców stanowią również cudzoziemcy, którzy mają zapewnioną profesjonalną obsługę najmu, pracownicy firm zagranicznych czy klubów sportowych.

Obecnie funkcjonujących jednostek w ramach najmu instytucjonalnego jest ponad 7000 (w tym 2 tys. znajdujących się w zasobach PFR Nieruchomości), a w trakcie budowy lub na etapie przygotowania znajduje się ponad 25 tys. mieszkań.

W większości z tych gotowych już inwestycji stan wynajęcia lokali jest na poziomie 99%. Zgodnie z informacjami od przedsiębiorstw z tego sektora wraz z rozpoczęciem inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę skala zapytań o możliwość wynajęcia mieszkania rażąco wzrosła.

Dlatego w celu wsparcia rynku najmu PZFD oraz Mieszkanicznik wnieśli o przywrócenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Rynek najmu mieszkań wymaga wsparcia w tym trudnym okresie. Po wybuchu wojny na Ukrainie popyt na wynajmowane lokale wzrósł, a liczba dostępnych ofert błyskawicznie zmalała. Wynika to także ze strukturalnej słabości polskiego rynku najmu – jest on pięciokrotnie mniejszy od średniej unijnej.

Niska pula dostępnych mieszkań przekłada się na wzrosty czynszów. A brak amortyzacji podatkowej dodatkowo negatywnie wpływa zarówno na rynek najmu tak indywidualnego, jak i instytucjonalnego.

Zostaw komentarz