POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik (Odwiedzający) portal ma możliwość bezpłatnego korzystania z niektórych jego funkcjonalności bez logowania i rejestracji (np. przeglądanie ogłoszeń dostępnych w serwisie).

2. Użytkownik, który zamierza korzystać odpłatnie z pełnej funkcjonalności portalu zobowiązany jest do utworzenia konta na portalu poprzez rejestrację (podanie adresu e-mail) i aktywowanie konta po „kliknięciu”; w link aktywacyjny wskazany w wiadomości e-mail, którą otrzyma na swoją skrzynkę pocztową. Aktywacja konta jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego REGULAMINU oraz zawarcia umowy usługi dostępu do konta (czas nieokreślony).

3. Podczas procesu rejestracji oraz dodawania ogłoszenia Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i aktualnych. Użytkownik odpowiada w całości za prawdziwość i aktualność informacji podawanych w trakcie rejestracji oraz tych zamieszczanych w ogłoszeniu (opis, zdjęcia, dane techniczne nieruchomości). Portal zastrzega sobie prawo do weryfikowania przekazywanych w procesie rejestracji danych, a także – jeśli zajdzie uzasadniona konieczność – do zablokowania konta Użytkownika czasowo lub bezterminowo.

4. Użytkownik może dodawać i swobodnie edytować swoje ogłoszenie po zalogowaniu na swoje konto na portalu.

5. Użytkownik ma prawo do założenia tylko jednego konta na portalu.

6. Osoby lub firmy prowadzące działalność konkurencyjną nie mogą posiadać konta na portalu apartamentowo.com.

7. Zawartość ogłoszenia, a zatem jego treść, zdjęcia, opis i szczegółowe dane są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich i należą do podmiotów posiadających te prawa

8. Ogłoszenie na portalu może zamieścić jedynie właściciel nieruchomości lub podmiot pośredniczący w jej obrocie, posiadający stosowne umocowanie prawne, do reprezentowania danej oferty.

9. Warunkiem technicznym korzystania z portalu jest dostęp do sieci Internet z dowolnego urządzenia, poprzez przeglądarkę internetową obsługującą protokół HTTPS, z obsługą skryptów Java oraz tzw. plików cookies.

10. W ogłoszeniu nie wolno używać słów obraźliwych i nawołujących do jakiejkolwiek dyskryminacji.

11. Zamieszczenie ogłoszenia na portalu jest jednoznaczne z udzieleniem mu nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie i promowanie jego treści w całości lub części na portalu lub wspierających go mediach społecznościowych. Licencja ma charakter niewyłączny oraz nieograniczony co do terytorium.

12. Nieruchomość, której dotyczy ogłoszenie na niniejszym portalu winna znajdować się na terytorium Polski.

13. Opis widoczny w ogłoszeniu musi być zredagowany w języku polskim. Dopuszczalne jest powielenie opisu w innych językach, jako uzupełnienie treści anonsu.

14. Użytkownik dodający ogłoszenie na portalu musi zamieścić minimum jedno aktualne zdjęcie nieruchomości, której dotyczy ogłoszenie.

15. Użytkownik dodający ogłoszenie jest zobowiązany do aktualizowania jego treści, zarówno gdy w trakcie jego emisji zmienią się parametry nieruchomości (przykładowo: zakończony remont / dociągnięcie kanalizacji), a także poinformowania stosownym wpisem lub oznaczeniem na zdjęciu profilowym o dokonanej rezerwacji na rzecz klienta z podaniem terminu jej wygaśnięcia.

16. Ogłoszenie umieszczone na portalu musi być właściwie przypisane do jednej z dostępnych kategorii. Użytkownik, który niewłaściwie przypisze nieruchomość do kategorii może być przez administrację portalu poproszony o edycję ogłoszenia. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do samodzielnej edycji przypisania, tak aby dane nieruchomości zgadzały się ze stanem faktycznym.

17. Jeżeli nieruchomość wystawiona na sprzedaż na portalu odbywa się w trybie licytacji komorniczej lub przetargu, taka informacja musi się znaleźć w tytule ogłoszenia, a w opisie ogłoszenia muszą być jasno określone warunki nabycia nieruchomości lub jej udziałów / części.

18. Cena podana w ogłoszeniu powinna uwzględniać uwarunkowania rynkowe dla danej lokalizacji, stanu i wyposażenia nieruchomości.

19. W przypadku ogłoszeń w kategorii ‘wynajem’ Użytkownik zobowiązany jest podać w ogłoszeniu wszystkie dodatkowe opłaty, jakich spodziewa się od potencjalnie zainteresowanych jego ogłoszeniem innych Użytkowników (czynsz, opłaty za media, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, za użytkowanie części wspólnych, inne).

20. Każdorazowo za dane zawarte w ogłoszeniu (ich prawdziwość i rzetelność) odpowiada Użytkownik zamieszczający ogłoszenie na portalu.

21. Administracja portalu nie odpowiada za prawdziwość i aktualność danych zawartych w ogłoszeniach dodawanych przez Użytkowników.

22. Użytkownik zamieszczając swoje dane kontaktowe w ogłoszeniu widocznym na portalu niniejszym zgadza się na kontakt zwrotny od innych Użytkowników odwiedzających portal.

23. Zabronione jest umieszczanie w opisie lub tytule ogłoszenia jakichkolwiek linków kierujących na zewnętrzne portale w sieci Internet, z wyłączeniem linków do filmów prezentujących daną nieruchomość.

24. Adresem mailowym do kontaktu Użytkowników z administracją portalu w sprawach dotyczących kwestii związanych z bieżącą obsługą jest bok@apartamentowo.com .

25. Adresem mailowym do kontaktu Użytkowników z administracją portalu w kwestii udzielenia wsparcia technicznego jest pomoc@apartamentowo.com .

26. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych prac modernizacyjnych powodujących czasowe przerwy w funkcjonowaniu portalu. Przerwy te będą sygnalizowane z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą stosownego komunikatu widocznego na stronie głównej portalu. Prace modernizacyjne prowadzone będą w godzinach wieczorno-nocnych, a więc między 22.00 a 6.00 dnia następnego.

27. Przerwy w dostępie do portalu nie stanowią podstawy do ubiegania się przez Użytkowników o jakąkolwiek rekompensatę.

§2
Warunki i płatności

1. Walutą w jakiej wystawiane są na sprzedaż lub wynajem nieruchomości na niniejszym portalu jest polski złoty (cena brutto).

2. Usunięcie ogłoszenia przez użytkownika przed upłynięciem czasu emisji nie uprawnia do ubiegania się o zwrot jakichkolwiek kosztów jego publikacji.

3. Cennik zamieszczania i promowania ogłoszeń w niniejszym serwisie podany jest w walucie polski złoty (brutto z VAT).

4. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji cennika ogłoszeń. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą niezwłocznie widoczne w zakładce „Cennik”.

5. Warunkiem ukazania się ogłoszenia na portalu jest jego poprawne dodanie oraz opłacenie w oparciu o metody płatności dostępne na portalu.

6. Użytkownik będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) po zaznaczeniu tego faktu w trakcie zamawiania usługi na portalu automatycznie otrzyma fakturę w        stosownym terminie. Użytkownik wystawiający nieruchomość na sprzedaż lub wynajem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, zobowiązany jest do powiadomienia administracji portalu o chęci otrzymania faktury do zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym dokonano opłacenia ogłoszenia, na adres  bok@apartamentowo.com. Faktura w formie elektronicznej będzie dostępna do pobrania na koncie Klienta lub dostarczana na wskazany przez niego adres email.

7. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie apartamentowo.com jest równoznaczne z akceptacją Cennika oraz opisanych w niniejszym REGULAMINIE warunków emisji ogłoszeń.

8. Wydawca portalu apartamentowo.com nie jest stroną ustaleń i transakcji, jakie mogą zachodzić między Użytkownikami portalu.

9. W przypadku wcześniejszego usunięcia ogłoszenia przez Użytkownika lub zaistnienia faktu zbycia / najmu nieruchomości, której dotyczyło ogłoszenie, opłata pobrana za jego emisję traktowana jest jak za cały opłacony okres wykupionej emisji, bez prawa do ubiegania się o zwrot środków proporcjonalnie za niewykorzystany okres.

10. Wydawca portalu nie odpowiada za ewentualne przekazanie przez Użytkownika portalu danych dostępowych do swojego konta osobom trzecim.

11. Wydawca portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, w celu prawidłowej obsługi zamieszczanych w serwisie ogłoszeń.

12. Wydawca informuje, iż do prawidłowego działania portalu konieczna jest zgoda Użytkownika na pliki cookies. Użytkownik przeglądający lub dodający ogłoszenia udziela tej
zgody poprzez zapoznanie się z niniejszą informacją.

13. Emisja ogłoszenia zaczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie wydawcy portalu i trwa przez opłacony przez Użytkownika okres, zgodnie z Cennikiem.

14. Użytkownik może cyklicznie przedłużać ważność ogłoszenia oraz korzystać z dostępnych na portalu narzędzi służących do promowania ogłoszeń, dokonując kolejnych płatności zgodnie z Cennikiem portalu.

15. W razie jakichkolwiek pytań / wątpliwości związanych z dokonywaniem płatności Użytkownik może kontaktować się z administracją portalu na adres mailowy bok@apartamentowo.com.

16. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych w trybie mailowej odpowiedzi zwrotnej na wiadomość od Użytkownika.

17. Użytkownik, który nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią administracji portalu na wniesioną reklamację ma prawo wnieść skargę do właściwej instytucji rozpatrującej wnioski konsumenckie.

18. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym REGULAMINIE w stosownym trybie.

Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od 6 sierpnia 2021 roku

Wszystkie materiały zawarte na stronie, wizualizacja graficzna, logo, należą do firmy WALTER MEDIA. Kopiowanie w części lub całości opisów, tekstów, zdjęć czy innych materiałów publikowanych na portalu bez zgody WALTER MEDIA jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone @2022.