Krócej poczekamy na wpis do księgi wieczystej?

30 stycznia 2022
0 Komentarzy

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, które mają przyspieszyć wpisy do ksiąg wieczystych.

Jako PZFD cieszymy się, że Ministerstwo Sprawiedliwości zareagowało na nasze apele w przedmiocie rozwiązania problemu opóźnień w księgach wieczystoksięgowych – komentuje Sebastian Juszczak z PZFD. Czekamy obecnie na szczegółowe propozycje ustawowe.

Bazując na doniesieniach medialnych należy docenić zarządzenie nakazujące traktowanie spraw o wpis do księgi wieczystej priorytetowo.

Kluczowym rozwiązaniem mającym rozwiązać opóźnienia ma być umożliwienie notariuszom dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

– To dobry kierunek. Notariusze stanowią zawód zaufania publicznego i już teraz zajmują się np. sprawami spadkowymi sporządzając akty poświadczenia dziedziczenia. Stanowi to szanse na przyśpieszenie spraw wieczystoksięgowych. Z pewnością w trakcie procesu legislacyjnego należy wziąć pod uwagę opinie notariuszy – dodaje Sebastian Juszczak.

Ostatnią proponowaną regulacją jest obowiązek zwrotu kwoty ubezpieczenia pomostowego konsumentowi, gdy dojdzie już do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Pytanie, czy z tego powodu banki nie podniosą marży.

Opóźnienia w sądach wieczystoksięgowych prowadzą do wzrostu kosztów związanych z kredytami hipotecznymi. Do momentu braku wpisu w księdze wieczystej banki wymagają od konsumentów ubezpieczeń pomostowych, które wynoszą od 0,7 – 1 proc. wartości lokalu. Obecnie na wpis do księgi wieczystej w dużych polskich miastach czeka się około roku. 

Zostaw komentarz