§1

Administratorem danych osobowych pozostawianych w serwisie apartamentowo.com jest wydawca i właściciel portalu, firma WALTER MEDIA (NIP 5222633837).

§2

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych portalu może nastąpić za pośrednictwem adresu mailowego: bok@apartamentowo.com.

§3

Dane osobowe, to wszelkie informacje udostępniane przez samych Użytkowników korzystających z portalu, a więc imię i nazwisko, numer NIP, dane kontaktowe, rodzaj i numer karty płatniczej, a także informacje o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, czyli jego lokalizacja, numer IP i inne informacje wynikające z udzielonej zgody na działanie plików cookies.

§4

a. Dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane w celu prawidłowego działania portalu i zapewnienia Użytkownikom wysokiej jakości obsługi i sprawnego świadczenia usług drogą elektroniczną.

b. Niektóre dane osobowe są niezbędne przy rejestracji konta na portalu oraz dodawaniu ogłoszenia i bez ich podania skorzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu może nie być możliwe.

c. Niektóre dane osobowe mogą być zbierane w celach analitycznych, a celem tego procesu każdorazowo jest usprawnienie i podniesienie jakości obsługi Użytkownika.

d. Dane osobowe mogą być także zbierane i przetwarzane w związku z akcjami marketingowymi i promocyjnymi aranżowanymi przez portal.

e. Niektóre dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane oraz udostępniane podmiotom trzecim w celu zapewnienia ciągłości obsługi technicznej portalu, obsługi zewnętrznych systemów płatności, realizacji dostaw kurierskich, operacji bankowych, rozliczeń księgowych, obsługi akcji marketingowych, a także właściwym Urzędom i Instytucjom w celach rozliczeniowych, podatkowych i fakturowych.

f. Niektóre dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w związku z ewentualnym rozpatrywaniem sporów, reklamacji i innych wniosków składanych przez Użytkowników portalu.

g. Część danych pozostawianych w zapisach logowania, będących odzwierciedleniem aktywności Użytkownika na portalu, jest gromadzona i przetwarzana w związku ze świadczonymi przez portal usługami oraz wsparciem administracyjnym i technicznym udzielanym Użytkownikom.

h. Niektóre dane osobowe mogą służyć profilowaniu usług, przez które rozumie się optymalny dobór zasobów i funkcjonalności portalu w celu maksymalizacji zadowolenia Użytkownika z korzystania z serwisu.

§5

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i jest podstawą do możliwości korzystania z funkcjonalności portalu. Użytkownik każdorazowo decyduje jakie dane chce udostępnić, niemniej brak podania niektórych danych, jakie administracja określa jako obowiązkowe, np. w trakcie zakładania konta w serwisie, zamieszczania ogłoszenia, będącego de facto zamówieniem usługi, zapisania się na newsletter z ofertami oraz w celach fakturowych, może skutkować niemożnością skorzystania z ww. funkcjonalności.

§6

Użytkownik portalu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich samodzielnej edycji lub wniesienia o edycję przez administrację portalu, prawo do sprostowania, usunięcia w całości lub części, ograniczenia udostępniania, a także powiadomienia odpowiedniego organu nadzorującego o swoim sprzeciwie w ww. zakresie.

§7

Podstawą prawną niniejszej Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO), od 25 maja 2018 roku gwarantujące ochronę danych osobowych obywateli UE w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji na ich temat.

Wszystkie materiały zawarte na stronie, wizualizacja graficzna, logo, należą do firmy WALTER MEDIA. Kopiowanie w części lub całości opisów, tekstów, zdjęć czy innych materiałów publikowanych na portalu bez zgody WALTER MEDIA jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone @2022.